آرشیو برای ژوئن 1397

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۷

فیبروم

فیبرومها یا لیومیومها شایعترین تومورهای رحم و لگن در زنان هستند.این تومورهای خوشخیم براساس محل قرارگیری به چند گروه تقسیم میشوند.انواعی که داخل حفره رحم برجسته میشوند(زیرمخاطی)،داخل بافت رحم هستند(اینترامورال) یا در دیواره خارجی رحم قراردارند (زیر سروزی). ...
۰
Call Now Buttonتماس با ما